Πέμπτη, Φεβρουάριος 02, 2023
   
Μέγεθος Κειμένου

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ.& ΙΔΙΩΤ.ΕΡΓΩΝ...Ν.4635/2019

«Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019».

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους