Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

 

     Το Σάββατο 7 Μαΐου 2011 πραγµατοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. µε θέµα Θεσµικό Πλαίσιο Δηµοσίων Έργων & Αποχή –Κινητοποιήσεις.


     Τα µέλη του ΔΣ, αφού έλαβαν υπόψη τους τις τελευταίες εξελίξεις (το τελικό σχέδιο του νοµοσχεδίου του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για το θεσµικό Πλαίσιο &ηµοσίων Έργων, που αναµένεται σύντοµα να κατατεθεί στη Βουλή), επιβεβαίωσαν τη θέση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις πάγιες θέσεις της για ισονοµία και διαφάνεια.

     Κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις µε αποχή των µελών της από τις δηµοπρασίες, µε αίτηµα την απόσυρση του νοµοσχεδίου και την εκ βάθρων ανασύνταξή του, µε βάση τις προτάσεις των εργοληπτών και την απαίτηση του κοινωνικού συνόλου για παραγωγή Δηµοσίων Έργων ποιοτικά ορθών, στον επιβαλλόµενο χρόνο και µε το βέλτιστο κόστος.

     Με συναδελφικούς χαιρετισµούς


Για την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραµµατέας


Κωνσταντίνος Σαββίδης                 Γεώργιος Μπαρµπούτης
Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε.                 Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους