Κυριακή, Απρίλιος 22, 2018
   
Μέγεθος Κειμένου

Απάντηση Υπουργείου σχετικά με εφαπαξ ΤΠΕΔΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την υπ'αριθμ. 176/03.02.2011 επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με την οποία υπέβαλλε γραπτό αίτημα προς τον Πρόεδρο του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. σχετικά με τις προυποθέσεις που απαιτουνται για την παροχή της εφάπαξ χορηγίας προς τα μέλη του.

Μπορείτε να δείτε την πρωτότυπη επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. εδώ....

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. εδώ...

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους