Παρασκευή, Οκτώβριος 22, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

ΕΑΑΔΗΣΥ: Διευκρινίσεις για τα τεύχη διακηρύξεων μέχρι την έκδοση των νέων προτύπων τευχών


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ



η ημέρα, η εβδομάδα του έτους