ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ

Συγκρότηση σε Σώμα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε)