Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜ.2015

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α.: Παράταση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β' εξαμήνου 2015

Σύμφωνα με την ΑΔΣ 378/16-12-2015 θέμα 24ο του ΤΣΕΜΕ-ΕΤΑΑ, αποφασίστηκε: Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 16/01/2016 με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών. Παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα του ασφαλισμένου, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από τα πρόσθετα τέλη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους