Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α & Β

Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ


Attachments:
Download this file (7ΒΑΧ.pdf)Θα την βρείτε εδώ[ ]287 Kb

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους