Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΠΕΔΕ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΕ

Υπαγωγη στην ασφαλιση του ΤΠΕΔΕ νεων ασφαλισμενων ΕΔΕ (αρθρο 39 του ν. 2084/1992)

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους