Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΦΩΤΗ ΑΛΕΞΑΚΟΥ

Πήραμε απο τον κ. Φώτη Αλεξάκο, Πρώην Νομάρχη Καρδίτσας την παρκάτω επιστολή με θέμα: " Κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στην κατασκευή των Δημοσίων Έργων".

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους