Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΧΕΤ. ΜΕ Ν.4013/15-9-11 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους - Μέλη σχετικά με τον Ν.4013/15-9-2011 περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους