Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 14-3-2012

Περίληψη των όσων ανέφερε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ κ. Γιάννης Γαμβρίλης στην συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων που έγινε την Τετάρτη 14-3-2012 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους