Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επείγουσα ανακοίνωση-ενδιαφέρουσα ενημέρωση της ΠΕΣΕΔΕ

σχετικά με τις  ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους