Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 136/31-12-11

Σας ενημερωνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 267/ 31-12-11 (ΤΕΥΧΟΣ Α) το Π.Δ. 136/31-12-11 που περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με τους λογαριασμούς που ελέγχονται απο το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους κατά τόπους Επιτρόπους του.

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι:

α. Για ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμους) δεν απαιτείται έλεγχος για δαπάνες έως 5000 ευρώ, ενώ για ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες) το ποσό ανέρχεται σε 15000 ευρώ.

β. Για δαπάνες εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμηθειών, ελέγχεται προληπτικά μόνον ο 1ος Λογαριασμός, εφόσον δεν υπάρχει αύξηση από συμπληρωματικές συμβάσεις κλπ.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους