ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ