ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΘΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:

ΤΣΙΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΖΩΙΤΣΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΛΑΣΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ