Τρίτη, Οκτώβριος 22, 2019
   
Μέγεθος Κειμένου

Σύνδεσμος Εργοληπτών

         Δημοσίων Έργων Ν. Καρδίτσας

 

Move
-

Τελευταια Νεα

NEA

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) - Νέα Πρόεδρος η Κα Τσιομπάνου Μαρία, απο τον Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας

Περισσότερα...

Λειτουργεία Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΦΚΑ απο 2-1-2019

Περισσότερα...

Παράταση για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016 από τον ΕΦΚΑ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, την παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του 2016, χωρίς έννομες συνέπειες, για όλους τους επιστήμονες ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων. Υπενθυμίζεται ότι σχετική εισήγηση είχε γίνει χθες από την Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων, ενώ την παράταση ζήτησε σε σημερινή συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Σταύρος Κοντονής. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017  λήγει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ενώ η προθεσμία καταβολής των εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017, λήγει στις 13 Απριλίου 2017.

Περισσότερα...

Βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει τις αλλαγές και διορθώσεις που επέρχονται στον νόμο 4412/2016 μετά την δημοσίευση του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α'/ 6-12-2016)

Περισσότερα...

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 ΕΑΑΔΗΣΥ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Εκλογών ΤΕΕ 2016 για την Κεντρική "Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε." - Τα αποτελέσματα του συνδυασμού "ΤΕΕ υπό κατασκευή - Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ"

Περισσότερα...

Οδηγός με επί μέρους βοηθήματα επί των διατάξεων του ν4412/16, τα οποία επιμελείται ο Νομικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ, κος Τάσος Γακίδης

Περισσότερα...

Το βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων (δηλαδή εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, έως 5.224.999 ευρώ)» του νέου ν4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) θα το βρείτε εδώ.

Περισσότερα...

Βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τις «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ» του νέου ν4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Περισσότερα...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Διευκρινίσεις για τα τεύχη διακηρύξεων μέχρι την έκδοση των νέων προτύπων τευχών

Περισσότερα...

Το βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει τις διατάξεις για απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης του νέου ν4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) θα το βρείτε εδώ.

Περισσότερα...

Το βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), του νέου ν4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) θα το βρείτε εδώ.

Περισσότερα...

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με την επιμέλεια του Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ.

Περισσότερα...

Ψηφίσθηκε το ν/σ για τις "Δημόσιες Συμβάσεις" - Δεκτές έγιναν επί μέρους προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ   Ψηφίσθηκε σήμερα 2 Αυγούστου το Νομοσχέδιο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Το κείμενο του νομοσχεδίου (μέρος 1) όπως ψηφίσθηκε θα βρείτε εδώ. Το κείμενο του νομοσχεδίου (μέρος 2) όπως ψηφίσθηκε θα βρείτε εδώ. Δεκτές έγιναν επί μέρους προτάσεις της ΠΕΣΕΔΕ: 1. Στο άρθρο 151 "Επιμετρήσεις" ο χρόνος ελέγχου - έγκρισης από 3 μήνες γίνεται 45 ημ. βλέπε κείμενο με διορθώσεις εδώ. 2. Στο άρθρο 53 η δημοπράτηση χωρίς προμετρήσεις περιορίζεται πλέον μόνο σε διαγωνισμούς έως 60.000 ευρώ, βλέπε κείμενο με διορθώσεις εδώ. 3. Στο άρθρο 95 σε προσφορές με ΚΑ τίμημα επισυνάπτεται στην σύμβαση η ανάλυση του ΚΑ τιμήματος, βλέπε κείμενο με διορθώσεις εδώ. Δυστυχώς σε θέματα, όπως η επέκταση χρήσης του συστήματος Μ-Κ, τα ανώτερα - κατώτερα όρια κλπ το νομοσχέδιο παρέμεινε ως είχε.

Περισσότερα...

Συγκρότηση σε Σώμα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε)

Περισσότερα...

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 99 επισκέπτες συνδεδεμένους

Διαφημισεις

Διαφημιστείτε εδώ...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση